PROJEKT

Attraktiva orter på landsbygden

Vägen till attraktiva orter på landsbygden

Sverige har stort behov av omställning till grönt stål. I processen bildas biogas, vätgas, arbetstillfällen, landsbygdsutveckling och därtill snabba gröna hållbara lösningar som skapar ett självförsörjt beredskapsstarkt Sverige.

Med naturens gröna hållbara resurser som verktyg, tillsammans med Svensk entreprenöriell innovationskraft, ska Biona Group gå in med innovationsstarka lösningar och bygger självförsörjande beredskapsstarka orter på landsbygden.
Biona initierar samverkan om landsbygdsutveckling i utflyttningshotade orter med regering, stat, kommun.
Detta ska resultera i:

 
  • fjärrvärme
  • biokol till grönt stål / byggindustri
  • vätgas
  • biogas, flygbränsle
  • laddstationer för el och vätgas utmed europavägar i Sverige
  • Co2 minskning, kolkrediter, klimatkompensation som ger
  • friskare skogs och jordbruk
  • landsbygdsutveckling i samverkan med med näringsliv,
  • markägare och skogsägare
  • arbetstillfällen lokalt till regionalt

Bakgrund

I mars 2022 tog jag del av en rapport från Mittuniversitet som bland annat gick ut på att redovisa bristen av bränsle till SSAB och i viss mån LKAB. Bränslet bestod av råvirke, som tall och gran, vilket tidigare köpts ifrån Ryssland och Ukraina, men i och med oroligheter hade tillgången på virket starkt försämrats. Plötsligt slog kriget i Ukraina till, nu var tillgång till virke ifrån Ryssland starkt begränsat. Rapporten visade att SSAB ändå kunde klara sig fram till och med september/oktober 2023.

Vår första tanke var att se om vi kan lösa problemet som uppkommit kring försörjningen av bränsle. Målet var att ta fram en handlingsplan på hur vi kan lösa behovet och där vi insåg att det totala behovet är mycket större än vad Mittuniversitetes rapport kom fram till.

Därav står vi idag med Biona Group. Ett bolag som kommer möjliggöra den gröna omställningen i Sverige. Jag, tillsammans med vårt seniora management team kan stolt säga att vi skapar och möjliggör Sveriges framtida utveckling.

”Attraktiva orter på landsbygden i ett bredskapsstarkt Sverige” där vi på sikt gör Sverige mer oberoende av importerad vätgas och stål. I oktober 2022 insåg jag att projektet vuxit så mycket att vi bildade Biona Group AB. Biona, riktar sig till utflyttningshotade kommuner med lägre antal kommuninvånare än 12 000. Vilket kan ge fabriker med många nya arbetstillfällen.

Att få möjlighet att skapa landsbygdsutveckling och samtidigt säkra en del av jobben i Sverige är fantastiskt roligt och inspirerande. Vi jobbar med framtidens innovationer och har nu satt ett koncept som under året börjar rullas ut i Sverige och därefter till våra grannländer.

Tillsammans med vår partner har vi nått ut till skogsägare i stora delar av Sverige och erbjuder attraktiv ersättning, vilket skogsägarna är mycket positiva till. Förutom den Svenskamarknaden kommer en hel del av materialet från andra länder, vilket gör att vi snabbt kan växa och etableras i Sverige och länder som delar vår vision.

Utvecklingen i Biona går i rasande fart framåt. Det är en spännande framtid som vi går tillmötes.

Läs mer om projektet:

Joacim Sager, ordförande

Joacim Sager

Joacim Sager, Ordförande
0761-602210 | joacim.sager@bionagroup.se