Attraktiva orter på landsbygden

Biona vill skapa attraktiva förutsättningar för att leva, bo och verka utanför storstäderna. Tillsammans med Svensk innovationskraft byggs nu den stora landsbygdsutveckling som Sverige behöver för en grön hållbar omställning.

Biona vill skapa:

biokol, ståltillverkning, stål, kolsänkor, jordbruk

Biokol

Biokol behövs till flera olika saker, bla. för att tillverka stål. Biona kommer kunna erbjuda stora mängder biokol till stålindustrin. Jordbruket behöver biokol till kolsänkor som renar jordarna. Biona kommer även leverera biokol i olika granulatstorlekar för de olika användningsområdena.

vätgas, störst producent i Sverige

Vätgas

Vår produktion kommer erbjuda stora kvantiteter vätgas och där vätgas kan nyttjas inom flertal områden som till bilar, båtar och industri.

kolinlagring, kolkrediter, kolsänka, klimatsmart, jordbruk

Kolinlagring

Biona fokuserar även på CO2 inlagring, inte bara undvikna utsläpp. Våra kolkrediter bidrar till att ställa om jordbruket från kolkälla till kolsänka och samtidigt klimatsäkra det svenska jordbruket.

frisk skog, friskare skog, skogsvårdsplan, grot och sly, markägare, tillväst skog

Friskare skog

Biona säkerställer en långsiktig skogsvårdsplan för Er skog. Genom att städa skogarna från grot och sly, som nyttjas till material i biokolsfabrikerna, tjänar markägare på tillväxten i skogen och får en mer lönsam skog. Biona jobbar för en friskare skog där nyplantering kan ske med naturlig fermentering.

klimatsäkrat jordbruk, minskat behov av konstgödsel, konstgödsel, biologisk mångfald, mat

Friskare jordbruk

Genom Bionas biokol i våra kolsänkor binds koldioxid för lång tid och CO2 minskas. Det gör att vi får friskare jordar att odla vår mat i och samtidigt ökas den biologiska mångfalden. Det gör att vi klimatsäkrar det svenska jordbruket och minskar behovet av konstgödsel

grönt stål, hövkvalite, granulat, grön tillverkning, grönt stål

Grönt stål

Biona skall leverera högkvalitativt biokol i flertal olika granulatstorlekar beroende på kundens behov.
Omställningen att nyttja biokol skapar en grönare tillverkning av stål.

arbetstillfällen, kommun, landsbygd, levande landsbygd, personal

Nya arbetstillfällen

Våra fabriker kommer ligga där de gör störst skillnad. Vår vision är att 20 fabriker kommer etabela sig inom kort fördelat i 20 utflyttningshotade kommuner på landsbygden. Det kommer skapas många nya arbetstillfällen på varje ort. Majoriteten av personal vi rekryterar är fabriksarbetare, men också ingenjörer, administratörer, produktionsplanerare, logistiker, och HR.

företagsklimat, näringsliv, business

Näringsliv i samverkan

Orten skapar ett gott företagsklimat då det mellan orterna bildas businessbroar som skapar nya möjligheter, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Biona styrelse:

Joacim Sager

Joacim Sager

Ordförande
Lång erfarenhet av organisations-utveckling och utbildning. Erfarenhet som entreprenör, affärsutvecklare och egen företagare med stort nätverk.

Sandra Dahlberg

Sandra Dahlberg

Ledamot
Strategiskt ledarskap inom IT, logistik, industri och hälso/  sjukvård. Erfaren innovatör styrelseledamot, egenföretagare,  med en MBTutbildning.

Tomas Enhager

Tomas Enhager

Ledamot
Senior föreläsare, mentor, coach inom områdena ledarskap, värdegrund, förändring, arbetsmiljö, samt utveckling av individer och organisationer.

Mikael Olsson

Mikael Olsson.

Ledamot
Lång erfarenhet från finans-
sektorn. 27 år inom SEB, 16 år
som förmögenhetsrådgivare på
Söderberg & Partners.

Bengt Jildmalm

Bengt Jildmalm

Ledamot
Chalmersingenjör och företagare med stor erfarenhet. Grundare och ägare av bla. Primär Group. Finns i Svenskt näringsliv för Almega.

Christina Sager

Suppleant
EU-samordnare, projektledare, entreprenör arbetar med utveckling, individ, grupp, projekt eller hela organisationer.

Anders Tofte

Anders Tofte

Ledamot
Arbetar på Business Sweden på uppdrag av regeringen och det privata näringslivet bla. med att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning.

  Biona levererar framtiden

 Biona Group driver förnybara energilösningar, och vi levererar framtiden genom vår ambitiösa vision att etablera 20 biokolsfabriker på 20 strategiskt utvalda utflyttningshotade orter.
  • Nya Arbetstillfällen: Skapar många nya jobb och stärker lokala samhällen.
  • Friskare Skogs- och Jordbruk: Bidrar till hållbart skogs- och jordbruk genom biokol och kolinlagring.
  • Grönt Stål och Byggande: Säkrar grönt stål och hållbart byggande i Sverige.
  • Gröna Bränslen: Producerar miljövänliga bil- och flygbränslen.
  • CO2-reduktion: Minskar koldioxidutsläpp och erbjuder kolkrediter och klimatkompensation.
Tillsammans skapar Biona en grön omställning, hållbar landsbygdsutveckling och den självförsörjning som Sverige behöver.