VISON & FRAMTID

Biona Group satsar på nästa generations förnybara energilösningar. Med fokus på landsbygdsutveckling genom produktion av vätgas & biokol, kom mer vi att driva omfattande hållbarhet och
ekonomisk tillväxt i Sverige.

Fokus & Framtid

Framtidens industriföretag är på frammarsch. Just nu ligger vårt fokus ligger på samverkan mellan kommun och näringsliv där vi etablerar oss på utflyttningshotade orter i Sverige som har de industriella förutsättningarna för en storskalig produktion.

Drivkraften är att skapa ett hållbart Sverige med fokus på grön omställning.

Fabrikerna kommer stå för svensk tillverkning i större skala, där Biona ser till den cirkulära ekonomin och samhället. Biona vill skapa nya attraktiva arbetsplatser i glesbygd och i utflyttningskommuner vilket kommer stimulera till tillväxt.

Vision 20 fabriker på 20 orter

Med 20 biokolsfabriker med 20 pannor vardera som verktyg på 20 strategiskt utvalda utflyttningshotade orter skapas:

  • många nya arbetstillfällen
  • grönt stål, säkrat svenskt byggindustri
  • grönt flygbränsle
  • vätgas
  • fjärrvärme

Som tillsammans ger grön omställning, hållbar landsbygdsutveckling och
ett självförsörjande Sverige.

grön omställning, landsbygd, Sverige

För mer information eller för att diskutera investeringsmöjligheter, vänligen kontakta oss:
Joacim Sager 
Telefon: +46 76-160 22 10 
E-post: joacim.sager@bionagroup.se

attraktiva orter på landsbygden

Biokol, Vätgas, Värme & flygbränsle,
är våra fokusområden.

biokol

Biokol

Biokol framställs av flis och kommer försäljas som granulat i olika storlekar till kundernas önskemål. Produkten kommer används både till stålverk och gruvor men kan även nyttjas för att sänka koldioxidutsläpp via kolsänkor eller till odlingar.

vätgas till bussar, bilar och industri

Vätgas

Bränsle till tung transport såsom lastbilar, båtar, bilar, bussar och industri.

fjärrvärme

Värme

Hetånga skapas i biokolsfabrikerna .
Som kan spridas till fjärrvärme och ger lägre kostnad för slutkunden.

flygbränsle

Grönt flygbränsle

Biona kommer kunna leverera stora mängder flygbränsle som möjliggör ett bättre flygbränslealternativ.

Etableringar

Biona skall etablera sig i kommuner där vi är nära skogen och landsbygden, där vi verkligen gör skillnad.

Vi besöker fler intressanta kommuner för ytterligare etableringar.